Forsøkte å selge fem bokser snus på Facebook: Endte med tiltale og dom i tingretten

Nyheter: Den arbeidsledige 41-åringen forsøkte å selge fem bokser snus på Facebook. Da slo lovens lange arm til:

41-åringen la ut en melding på Facebook der han forsøkte å selge fem bokser snus. Meldingen ble imidlertid fanget opp av lovens lange arm, og dermed ble han satt under tiltale i medhold av Tobakkskadeloven som krever at ingen kan selge tobakk uten å inneha lovlig registrering fra Helsedirektoratet.

Ukjent med lovligheten

Mannen vedtok ikke boten på 3600,-. Dermed ble saken kjørt for retten. Hovedforhandlingen ble holdt 6. januar, og aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til bot på kr 3 600, subsidiært fengsel i sju dager.

Tiltalte har forklart at han var ukjent med lovligheten, men rettens fant ikke grunn til å legge vekt på dette.

De objektive og subjektive straffevilkårene for straff er oppfylt, og tiltalte dømmes i
samsvar med forelegget, heter det i dommen.