40 pasienter fikk ikke hjelp innen fristen

Nyheter: En gjennomgang viser at 44 pasienter ikke fikk helsehjelp innen fristen på grunn av problemer med det nye journalsystemet i Midt-Norge, skriver Aftenposten.

Kaos

Innføringen av Helseplattformen har ført til kaotiske forhold ved St. Olavs i Trondheim, landets fjerde største sykehus. Helsetilsynet har slått fast at systemet er en fare for pasientenes sikkerhet. En omfattende gjennomgang etter at 16.000 elektroniske brev ble borte er nå lagt fram for styret i Helse Midt-Norge, skriver avisa.

Her slås det altså fast at 44 pasienter ikke har fått nødvendig helsehjelp innen en frist som er definert som medisinsk forsvarlig. Dette kalles fristbrudd.

Låser seg

Ifølge Helse Midt-Norge er det ikke påvist at noen av disse pasientene har fått skader som følge av fristbruddene.

Ifølge dokumentene er risikoen høy for at man ikke får løst problemene innen 15. mai. Blant annet gjelder dette at journalsystemet «låser seg» når det brukes av flere samtidig, skriver Aftenposten.