Mange endringer fra Atb: Se oversikten her

Nyheter: Mange ruteendringer fra 15. mars:

– Flere linjer påvirkes av at Osloveien stenges og anleggsarbeid på Trondheim S. Dette medfører justeringer av kjøretid eller trasé i en lengre periode fra 15. mars. Noen linjer kjører en annen vei enn tidligere, og flere får justeringer av avgangstider, opplyser ATB.

Disse linjene påvirkes

Linje 10 Rate – Sjetnmarka – sentrum – Strindheim – Sæterbakken: Holdeplassen Brattøra erstattes med holdeplassen Dyre Halses gate. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 12 Dragvoll – Strindheim – sentrum – Marienborg: Linje 12 kjører til Marienborg. Avgangs- og kjøretider er det ingen endring på.

Linje 20 Romolslia – sentrum – Ladehammeren – Strindheim – Grillstad: Kjører kun mellom Grillstad og Øya grunnet stenging av Osloveien. Linje 20 får avvikende trasé via Stiklestadveien – Mellomveien – Buran.

Ny linje 120 Romolslia- Tonstadkrysset:  Er satt opp for å erstatte linje 20 for reisende til og fra Romolslia.

For reise inn til sentrum er det omstigning på Tonstadkrysset til linje 1 Kattem – Tiller – sentrum – Strindheim – Ranheim eller linje 2 Lund – Heimdal – Kolstad – sentrum – Lade – Strindheim. Fra sentrum er det omstigning fra linje 1 på Tonstadkrysset. Dette vil gi en økning på seks minutter reisetid sammenlignet med dagens tilbud.

Linje 21 Trolla – sentrum – Pirbadet: Holdeplassen Brattøra og Trondheim S erstattes med holdeplassene Olav Trygvasonsgate 1, Bakkegata og Solsiden. Avgangs- og kjøretider er justert.

Linje 23 Sandmoen – Flatåsen – Hallset – (St. Olavs hospital – Pirbadet): Holdeplassen Brattøra og Trondheim S erstattes med holdeplassene Olav Tryggvasons gate 1, Bakkegata og Solsiden. Avgangs- og kjøretider er justert.

Linje 25 Vikåsen – Singsaker – sentrum – Trondheim Hurtigbåtterminal: Holdeplassen Brattøra og Trondheim S erstattes med holdeplassene Olav Trygvasonsgate 1, Bakkegata og Solsiden. Avgangs- og kjøretider er justert.

Linje 40 Flatåsen – Tonstad: Linje 40 kjører samme trasé som før, men avgangs- og kjøretider er justert.

Linje 44 Værestrøa – Ranheim: Linje 44 kjører samme trasé som før, men avgang fra holdeplassen Ranheim kl. 13:03 er flyttet til 13:13 på grunn av skoledagens slutt.

Linje 53 kjører avvikende trasé via Kroppanbrua, Tonstadgrenda og Rostengrenda. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 54 Vikåsen/Ranheim – Lade – sentrum – Tiller – Sandmoen: Linje 54 kjører avvikende trasé via Kroppanbrua og Tonstadkrysset. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 70 Stjørdal – Hommelvik – Strindheim – sentrum – Marienborg: Holdeplassen Brattøra erstattes med holdeplassen Dyre Halses gate. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 71 Brekkåsen – Melhus – Tiller – sentrum – Dora: Linje 71 forlenges med en holdeplass, og kjører til Losgata etter Solsiden. I andre retning er startholdeplassen Dora, før den fortsetter til Solsiden. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 72 Klæbu – Sandmoen – Tiller – Trondheim S: Linje 72 avslutter og starter på Trondheim S. Holdeplassene Brattøra og Pirbadet vil ikke bli betjent. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 79 Vikhammeråsen – Strindheim – Sluppen: Holdeplassen Brattøra erstattes med holdeplassen Dyre Halses gate. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 80 Vikåsen – Jonsvatnet – Solbakken – Lohove: Linje 80 kjører samme trasé som før, men avgang fra Loholtbakken kl. 21:10 er flyttet til Kl 21:12.