3 tips til en vellykket jobbsøknad

Nyheter: 80% av jobbsøkere har ikke den den kompetansen som stillingen krever, noe som betyr at kun 20% av alle jobbsøknader er vellykket.

Hva er en jobbsøknad, og hva gjør den vellykket? Dette er et viktig spørsmål å stille seg selv før man går i gang med en jobbsøknad. Undersøkelser har vist at hele 80% av jobbsøkere ikke har den kompetansen som stillingen krever, noe som betyr at kun 20% av alle jobbsøknader er vellykket. Dette minsker konkurransen og gir deg mye bedre sjanser, bare du vet hvordan du skriver en god søknad og CV! Følg våre 3 tips til en vellykket jobbsøknad og skaff deg drømmejobben.

1. Bruk tid på å skrive en sterk CV

Det aller viktigste i en jobbsøknad er helt klart CV-en din, og det viktigste med en CV er at den viser kompetansen din. En velskrevet og oversiktlig CV øker sjansene dine for å bli lagt merke til i søknadsbunken.. CV-en baseres på din utdanning og arbeidserfaring, og setter spesielt fokus på kompetansen og erfaringen du har som er relevant for den utlyste stillingen. En CV er gjerne kort og konkret, og setter fokus på det viktigste og det mest relevante. En CV bør være ærlig og profesjonell, og sette fokus på resultater du har oppnådd i andre stillinger, samt relevante erfaringer, kurs og utdanning. Husk å skrive mer enn bare stillingstittelen da den sier lite om hva du faktisk har gjort. Inkluder gjerne ansvarsområder du har hatt, og konkrete resultater du har oppnådd. Det er kanskje dette som gjør den store forskjellen og som hjelper deg å få drømmejobben.

2. Skriv et følgebrev som viser motivasjon og interesse

I en jobbsøknad er følgebrev helt klart den delen som ofte kan bli oversett. Vi lever i en tid der vi ikke har mye tid. Derfor fokuserer de fleste på CV-en og skreddersyr den slik at den gir arbeidsgiver det beste inntrykket. Det er heller ikke noe verre enn å bruke masse tid på et følgebrev, uten at arbeidsgiver en gang leser det. Men, selv om du har skrevet en vellykket CV er ikke dette en garanti for at du blir valgt. Et følgebrev er en ny sjanse der du kan selge deg selv, og vise arbeidsgiver at nettopp du er den perfekte kandidaten. Her er det viktig å lese stillingsbeskrivelsen, slik at du kan fortelle den potensielle arbeidsgiveren hvilke av dine egenskaper og erfaringer som gjør deg til den perfekte kandidaten. Fortell om hvorfor du er motivert til akkurat denne jobben, og, og hvordan dine arbeidsmetoder passer perfekt til jobben. Ikke unngå muligheten til å selge deg selv igjen med et følgebrev, og tilby arbeidsgiver en uslåelig kombinasjon av en sterk CV og et effektivt følgebrev.

3. Skreddersy jobbsøknaden til hver jobb

Ved siden av en god CV, er en velskrevet jobbsøknad ofte det som gir deg jobben. Først og fremst, er det viktig at jobbsøknaden er relevant. Ikke send hundrevis av generelle jobbsøknader som er like, men bruk heller tiden på å skrive fem gode og relevante jobbsøknader. Ta utgangspunkt i stillingsannonsen, og vis at du har de kvalifikasjonene som kreves. Fortell om deg selv og din personlighet. Her er det viktig at du beskriver motivasjonen din og at den skinner igjennom. Husk å fortell om dine sterke sider, og vis hvordan dine evner og erfaringer passer i forhold til stillingsannonsen. Fortell også om dine arbeidsmetoder, hvordan du løser oppgaver og håndterer stress. En av de viktigste tingene å huske på er at en jobbsøknad bør skreddersys til den spesifikke jobben du søker på akkurat nå. Sist, men ikke minst, må du virkelig ha lyst på jobben. Det at du er motivert og at du er den perfekte kandidaten må komme helt klart frem av søknaden.