190 trusler om skoleskyting på to uker: Politiet tror de vet hvem som står bak

Nyheter: Politiet er bekymret etter at det har kommet 190 trusler mot norske skoler bare siden 14. januar. Politiet sier de har en formening om hvem som står bak.

PS. Saken vil bli utvidet

Flere skoler i Trøndelag og i resten av landet har den siste tiden mottatt trusler. Senest i dag fikk noen elever ved Bybroen videregående skole gå hjem etter at skolen mottok trusler.

– Det er ikke så alvorlig. Det kom inn noen trusler mot skolen i natt. Vi tok kontakt med politiet som sa at dette var noe som kom til mange skoler. De mente dette ikke var så farlig og at undervisningen vil gå som normalt, sier rektor Ranveig Gissinger til Nidaros  (BAK BETALINGSMUR).

Flere skoler i Trondheim

22. januar meldte også politiet at det hadde vært fremsatt flere trusler mot flere skoler i Trondheim og Trøndelag.

Ifølge politiet var det snakk om vage trusler uten substans, men allikevel egnet til å fremkalle frykt. Truslene er fremsatt via sosiale medier og har vært rettet både mot elever og ansatte ved skolene.

En rekke skoler over hele landet har mottatt trusler og politiet ser svært alvorlig på saken:

– Vi har en formening om hvilken gruppering som står bak truslene, og hva motivet deres er, og vi ser at mange av truslene følger det samme mønsteret, sier stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Siden 14. januar i år har skoler i Sørvest politidistrikt alene fått 13 trusler om skoleskyting. På landsbasis er tallet 190. Mange av disse er fremsatt via sosiale medier. Etterforskningen koordineres av Sørøst politidistrikt, men det blir i tillegg håndtert fortløpende lokalt.

Bare tirsdag har det kommet inn 11 slike trusler på landsbasis, opplyser politiet, som sier hver hendelse blir håndtert og vurdert separat. Det pågår etterretning, både lokalt og nasjonalt, for å finne ut hvem som står bak.

Strand understreker at det å fremsette trusler om vold mot skoler er en svært alvorlig handling, selv om det ikke er en intensjon om å gjennomføre faktiske voldshandlinger.
– Det kan bidra til å skape utrygghet og frykt blant skoleelever, foresatte, ansatte og i nærmiljøet for øvrig. Det er opp til skolene selv å vurdere om de vil gjøre egne tiltak opp mot elevene, sier Strand.

Risikerer fengsel og erstatningskrav

– Det er synd at slike grupperinger får mulighet til å spre frykt på denne måten. Det er klart at dette er utfordrende, også fordi politiet bruker en god del ressurser på dette arbeidet. Det er likevel viktig for oss å presisere at vi vurderer tiltak for å trygge elever, ansatte og innbyggerne for øvrig oppimot hver hendelse, og at vi følger utviklingen tett, understreker Strand.
– Å true med voldelige aksjoner eller voldelige straffbare handlinger blir fulgt opp av politiet. Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måten risikerer man ikke bare et straffansvar, men også erstatningsansvar som følge av de økonomiske kostnadene slike hendelser har, sier Strand.
(©NTB)