113 nye smittede i Trondheim torsdag

Nyheter: Torsdag 26. august ble det registrert 113 personer som har avlagt positiv PCR-test i Trondheim. Dette er det høyeste antall smittede på ett døgn i Trondheim siden pandemien startet.

I tillegg er det meldt inn ca. 100 positive hurtigtester som nå skal følges opp med PCR-test.

Det pågår et betydelig smitteutbrudd i byens studentmiljø. En liten andel av de smittede er barn og ungdom i skolealder, samt nærkontakter og husstandsmedlemmer til disse.

– Det gir en indikasjon på hva vi kan vente oss av smittetall i morgen, sier fung. kommuneoverlege Elizabeth Kimbell

Kommunen forventer at de høye smittetallene vil vedvare også de neste dagene.

Også nasjonalt ble det satt ny smitterekord, med 1415 nye smittetilfeller i hele Norge siste døgn.

Aldersfordeling og fordeling av kjønn

10 – 19 år: 11 kvinner, 9 menn

20 – 29 år; 46 kvinner og 42 menn

30 – 39 år: 1 kvinne og 2 menn

40 – 49 år: 2 kvinner og ingen menn

Sum: 60 kvinner og 53 menn.

Det ble gjennomført 1165 tester på de kommunale teststasjonene siste døgn.

Vaksinestaus 27.08.21:

Totalt antall satte doser. 240.132

dose : 150.322
dose: 89. 810

Trondheim kommune vil invitere til en pressekonferanse i løpet av dagen.Her vil det bli gitt mer informasjon om smittesituasjonen, testarbeidet og andre tiltak fra kommunens side i dagene og ukene som kommer. Pressekonferansen vil holdes etter regjeringens varslede pressekonferanse i dag.