11.000 familieinnvandrere til Norge i fjor

Nyheter: Det kom 10.940 familieinnvandrere fra 142 land til Norge i fjor.

Det er 3.500 færre enn i 2017. Til sammenligning kom det 14.432 familieinnvandrere i Norge i 2017, nedgangen er altså på 32 prosent.

Øverst på listen i 2018 er 975 indere, fulgt av 923 filippinere og 902 syrere. Deretter følger Thailand (874), Eritrea (870) og Somalia (471).

Hvis man splitter listen opp etter bakgrunnen til den personen som er i Norge, kom en drøy tredel (3.930) av familieinnvandrerne til en norsk eller nordisk person.

De neste kategoriene er familieinnvandring til en utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge (2.484), til en flyktning (1.713) eller til en utlending som har fått permanent opphold (1.547).

Halvparten var ektefeller

Rundt halvparten av familieinnvandrerne var ektefeller (5.606) og en tredel (3.523) var barn. 65 prosent av dem som kom til Norge var jenter eller kvinner. Voksne menn utgjorde bare 12 prosent av familieinnvandrerne, viser tall Utlendingsdirektoratet la fram torsdag.

På listen over nasjonaliteter som kom til en norsk eller nordisk person, er Thailand, Filippinene og USA på topp. Tilsvarende for dem som kom til en utenlandsk arbeidstaker i Norge, topper India, USA og Serbia listen.

De som fikk innvilget gjenforening med en flyktning, kommer primært fra Syria, Eritrea og Somalia, mens gjenforening med en utlending som har fått permanent opphold, toppes av Eritrea, Somalia og Filippinene.

84 prosent av alle som søkte, fikk ja. Borgere fra Norden eller EØS-området er ikke med i disse tallene.

LES MER

NY RAPPORT: INNVANDRERE TAR JOBBENE TIL NORDMENN