15.000 har lest dette innlegget om påstått lærermobbing av skolebarn. Nå svarer rådmann Morten Wolden

Nyheter: Lars O. Skjønberg politianmeldte kommunetopp fordi han mener det ikke ble grepet inn i en sak der en lærer over en årrekke skal ha mobbet og plaget barn.

PS. Publiseringen av dette innlegget ble innklaget av rådmann Morten Wolden til Pressens faglige utvalg som ga Trondheim24 kritikk for at tittelen ikke hadde tilstrekkelig dekning i teksten. Ifølge Presseforbundets  brukes begrepet  kritikk «i de tilfeller der PFU anser overtrampet som litt mindre alvorlig enn i fellelser der utvalget konkluderer med «brudd på god presseskikk» Kritikk er forenklet sagt en «mildere form for brudd». Tittelen er derfor i ettertid endret. 

Les innlegget og rådmannens svar her

Trondheim24 publiserte innlegget for kort tid siden og søndag kveld er det lest av over 15.000 mennesker. Skjønberg retter også i innlegget hard skyts mot Adresseavisen, som han mener burde grepet tak i saken.

Trondheim24 har vært i kontakt med Adresseavisens sjefredaktør, som ikke ønsker å kommentere innlegget.

Kommunetopp «anti mobbegeneral», og søker til jobben som kommunalsjef for skole, Erlend Moen,  har ikke besvart gjentatte henvendelser fra trondheim24.

Har du et innlegg du vil publisere? Ta kontakt!