6. september 2017 10:37

Venter kraftig økonomisk vekst i årene som kommer

Norsk økonomi er ventet å vokse raskere enn på flere år. Nordea Markets ser svært lyst på den nærmeste framtiden for norsk økonomi.

Veksten i fastlandsøkonomien kommer til å ta seg fra ventet 1,9 prosent i år til 2,6 prosent neste år, ifølge sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. Han poengterer at fallet i de oljetunge næringene har stoppet opp, og venter en forsiktig oppgang i denne delen av norsk næringsliv i de nærmeste årene.

Det framkommer av prognoserapporten Nordea Economic Outlook, som ble offentliggjort onsdag.

Totalbildet Nordea Markets tegner opp for i år og de to neste årene er et hvor de viktigste pilene peker i riktig retning: Den økonomiske veksten tar seg kraftig opp, både på fastlandet og i oljerelatert sektor, oljeinvesteringene kan så vidt begynne å vokse, det private forbruket er ventet å holde seg stabilt høyt og arbeidsledigheten skal falle jevnt og trutt til 3,8 prosent i 2019.

Inflasjonen vil riktignok holde seg lav – 1,5 prosent i år og 1,2 prosent i 2018 og 2019 – men for de aller fleste av oss betyr det mest sannsynlig at vi får bedre kjøpekraft, selv om lønnsoppgjørene ventelig blir moderate.

Og siden styringsrenta til Norges Bank settes etter det såkalte inflasjonsmålet, som har til hensikt på holde inflasjonen i Norge stabil på 2,5 prosent, ser ikke Bruce for seg noen renteøkning før tidligst i 2019, og da som følge av at den europeiske sentralbanken hever sitt rentenivå.

(©NTB)