10. april 2017 11:50

Varsler lang ventetid på legevakta i påska

I påska er det vanligvis ekstra stor pågang på Legevakta, og ventetida kan derfor bli unormalt lang, melder Trondheim kommune på sine nettsider.

Fastlegene har økt antall øyeblikkelig-hjelp timer nettopp for å kunne betjene de pasientene som trenger det mandag, tirsdag og onsdag.

Hvis du trenger lege i påska, er det best om du oppsøker fastlegen før rød-dagene kommer, oppfordrer kommunen.

– Dersom folk har noe de skal ha undersøkt, er det bedre å skaffe time hos fastlegen før rød-dagene kommer, sier leder på Legevakta Gustav Øverli, som understreker at det er fastlegen som kjenner pasienten best og har tilgang til pasientens journal.

Fastlegene kan også ta imot øyeblikkelig hjelp samme dag innenfor vanlig åpningstid hvis det er behov for det.

Ring først

Legevakta er for akutt oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen har åpent.

– Vi ønsker fortsatt at folk skal ringe 116 117 før de kommer. Når de ringer kan vi gi råd og veiledning, og vi kan gi folk et oppmøtetidspunkt utifra hvor alvorlig tilstanden er. I perioder der mange ringer samtidig, kan publikum oppleve lang ventetid på telefon, sier Øverli.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.