15. september 2017 09:09

Valgdeltakelsen i år like høy som i 2013

Valgdeltakelsen ved årets stortingsvalg ser ut til å bli nøyaktig den samme som i 2013. For fire år siden deltok 78,2 prosent, som er samme andel som i år.

Det viser de siste, oppdaterte tallene fra Valgdirektoratet.

Det ble avlagt 2.848.903 stemmer i 2013. I år valgte nesten 100.000 flere å benytte stemmeretten, til sammen 2.945.473 personer. Men antall stemmeberettigede har i samme periode vokst med mer enn 120.000 fra 3.641.994 til 3.765.245 personer og derfor er valgdeltakelsen den samme.

Valgdeltakelsen ved stortingsvalg i Norge har de siste 40 årene variert mellom 75 og 84 prosent. Toppåret var 1985, da 84 prosent deltok. Lavest interesse var det for stortingsvalget i 2001, da valgdeltakelsen var 75,5 prosent.

Vi må 20 år tilbake til 1997 for å finne en valgdeltakelse høyere enn ved de to siste stortingsvalgene, da var den 78,3 prosent.

(©NTB)