5. september 2017 21:04

Valganalytiker: – Ingen klar tendens i skolevalget

  Tendensen i årets skolevalg heller i rødgrønn retning, men er for svak til å indikere et regjeringsskifte, mener valganalytiker.

Derimot bekrefter skolevalget tendensen til fragmentering, nemlig at de store partiene får færre stemmer, mens de små partiene får flere, mener statsviter Svein Tore Marthinsen.

– Det harmonerer med nasjonale målinger, sier han til NTB.

Ap gjør et bra valg, SV er nesten tilbake til glansdagene på 1990-tallet, mens Høyre ikke har særlig grunn til å være fornøyd med resultatet, mener valganalytikeren.

– Frp er heller ikke der de var. Det henger nok sammen med at regjeringsmakt ikke er like tiltrekkende for unge, sier han.

De fire borgerlige partiene får til sammen 36 prosent i årets skolevalg. Men Marthinsen advarer mot å bruke dette som en indikator på et regjeringsskifte neste uke.

– Det er grunn til å tro at det blir en viss forskyvning i rødgrønn retning, men tendensen er ikke sterk nok til å si at valget går de rødgrønnes vei, sier han.

Derimot er Venstre et lyspunkt på borgerlig side.

– Det blir nok tatt imot med åpne armer av partiledelsen. Det gir kanskje et lite håp om de skal greie å kare seg over sperregrensen, sier Marthinsen, som samtidig er litt overrasket over at MDG står på stedet hvil.

– Jeg hadde trodd de skulle øke noe, sier han.