15. november 2017 13:27

Tviler på kompetansen til kineserne

PNC Norge er kritiske til om kinesiske SRBG har kompetanse nok til å bygge Beitstadsundet bru. Mye av arbeidet med brua vil foregå under vann og PNC mener kineserne ikke har dokumentert godt nok at de kan utføre denne jobben, melder NRK.