17. februar 2017 15:02

Trondheim har landets beste rykte

Trondheimsregionen har bedre omdømme enn Oslo, Bergen og Stavanger. Flere kan tenke seg å jobbe, bo og studere her, sammenlignet med de tre andre storbyregionene.

Det viser Omdømmebarometeret for 2016, som ble lagt frem nylig.

Ifølge Trondheimsregionen oppleves Teknologihovedstaden Trondheim som den mest attraktive byen å bo i.

Blant annet utpeker Trondheimsregionen seg som den byregionen med beste forskningsmiljøer, beste studiested og det mest nyskapende næringslivet.

I tillegg kommer byen høyt opp over steder det er best og tryggest å vokse opp i og med det beste tilrettelagte tilbudet for fotgjengere og syklister.

Hele undersøkelsen kan leses her.

Lagre