20. juli 2017 11:19

Trondheimslege dømt til fire års fengsel for overgrep mot pasienter

Trondheimslegen var tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med fem pasienter da han jobbet som lege ved et legesenter i Trondheim i perioden 2005-2006.

Påtalemyndigheten mente alle de fem kvinnene ble utsatt for » helt eller delvis ubegrunnede undersøkelser».

Mannen nektet i lagmannsretten for at han hadde gjort noe ulovlig og at undersøkelsene var medisinsk begrunnet. Retten festet ikke lit til denne forklaringen, og de medisinsk sakkyndige beskriver undersøkelsene av en av pasientene som «uvanlig», kommer det frem i dommen fra Frostating lagmannsrett, skriver Adresseavisen.

Legen var også tiltalt for mishandling av en tidligere samboer og for å ha brutt et besøksforbud mot en annen.kvinne.