20. september 2017 12:32

Trondheimsbudsjettet: Øker i barnehagene – kutter til eldre og lærere

Rådmannen la frem sitt forslag onsdag formiddag.

De 200 millioner kroner i frie disponible inntekter som rådmannen anslår kommunen får i 2018, vil han prioritere slik:

  • Ha flere ansatte i barnehagene, herunder flere pedagoger
  • Redusere klimagassutslipp
  • Øke nedbetalingen av gjeld
  • Dekke økte utgifter etter som Trondheim får flere innbyggere.

Men siden inntektene ikke er nok til å finansiere alle satsningsområdene, foreslår rådmannen innsparing og effektivisering innen tjenester på 110 millioner kroner.

Ambisjonene om å øke bemanningen i eldreomsorgen reduseres.

– Vi har et budsjett som må gå i balanse. Det vi sier, er at vi styrker bemanningen i hjemmebasert omsorg, og vi gjør en ekstra innsats mot de som har spesielt tunge behov i hjemmet. Men på helse- og velferdssenter blir det ingen styrking av grunnbemanninga i mitt forslag, sier Rådmannen til NRK.

Det blir også færre lærere i ungdomsskolen med rådmannens forslag. Totalt antall ansatte i barnehagene skal øke med om lag 160 årsverk i 2018.

Rådmannen foreslår også økte skatter og avgifter i 2018:

  • En økning i satsen på eiendomsskatt fra 5,75 promille i 2017 til 6,05 promille i 2018. For en husholdning som har en bolig på 150 kvadratmeter vil det utgjøre en reell utgiftsøkning på 186 kroner, skriver rådmannen.
  • Økt gebyret for renovasjon, vann, avløps- og feiing i 2018. For en husholdning som har en bolig på 150 kvadratmeter utgjør det en reell utgiftsøkning på 317 kroner, ifølge rådmannen.