1. mars 2017 15:14

Trondheim Røde Kors søker etter frivillige på akuttovernattingen for fattige

Akuttovernattingen for fattige tilreisende i Trondheim søker flere frivillige i tidsrommet 20.30 til 22.00.

– En liten innsats betyr mye for mennesker i en sårbar situasjon, sier frivillig Tove Greaker, som oppfordrer folk til å  ta del i å skape et trygt og godt tilbud. Du bestemmer selv hvor ofte du vil bidra. Som frivillig deler du ut sengetøy og hjelper de ansatte på vakt.

Røde Kors Trondheim har over 1000 frivillige og drifter mer enn 20 aktiviteter for andre mennesker og sårbare grupper i Trondheim.

Er dette noe for deg? Kontakt prosjektleder Eirik Hjulstad Iversen på epost [email protected] eller telefon 91 86 36 77.