22. september 2017 13:20

Trondheim kommune må betale dobbel leie i nye Spektrum

Den nye avtalen mellom Trondheim spektrum og kommunen, viser at kommunen skal betale dobbelt så mye i leie når den nye hallen står ferdig i 2019. Det vil si at kommunen skal leie halltid for 30 millioner kroner fra 1. desember 2019, melder NRK. 

– Her er det fastsatt en mye høyere leie for å finansiere utbyggingen eller utvidelsen av anlegget. Det kommer også den kommersielle virksomheten til gode, sier advokat Per Andreas Bjørgan, som er engasjert av Øya Velforening. 

Han jobbet tidligere 13 år i ESA, organet i Brussel som skal passe på at EØS-avtalen om forbud mot statsstøtte til kommersielle selskap blir fulgt.

Når det er inntektene fra den kommunale halleien som i høy grad skal finansiere byggingen, har Spektrum en konkurransefordel sammenlignet med andre kommersielle hallutleiere, mener den tidligere ESA-direktøren.

Rådmannen har liten tro på at de når frem med en klage til ESA om forbud mot statsstøtte til kommersielle selskap:

– Det kommuneadvokaten har funnet så langt, er det ingenting som tyder på kryssubsidiering så langt. Om så er det heller slik at næring subsidierer idretten, sier rådmann Morten Wolden.