7. februar 2017 19:29

Trøndersk tapssluk gikk med overskudd for første gang

Tapssluket Sparebank 1 Markets gikk for første gang med overskudd i 2016. Det viser resultatrapporten for Sparebank 1 Midt-Norge som ble lagt frem tirsdag. Ifølge rapporten leverte meglerhuset et overskudd på 9,9 millioner kroner i fjor.

Overskuddet for fjoråret er likevel langt unna å dekke opp for tidligere giganttap i Sparebank 1 Markets. Meglerhusets samlede underskudd før skatt er på mer enn 813 millioner kroner i årene 2008 til 2015, skriver Dagens Næringsliv.