5. september 2017 10:26

Trøndersk politimann foretok ulovlig ransaking

En trøndersk polititjenestemann er ilagt forelegg etter ulovlig ransaking. Politiets spesialenhet har etterforsket saken og kommet fram til at den ulovlige ransakingen skyldes slurv fra tjenestemannen. Vedkommende hadde ikke lest hele dokumentet fra tingretten, og trodde det var gitt tillatelse til ransaking, noe som ikke var tilfelle, melder NRK Trøndelag.