13. september 2017 10:41

Trøndersk pastor dømt for mishandling og overgrep må møte i retten igjen

I dag starter prosedyrene i ankesaken mot en pastor fra Midt-Norge og hans kone. Pastoren ble i Sør-Trøndelag tingrett i fjor, dømt til fengsel i fem år og seks måneder for seksuelle overgrep mot en av sine døtre da hun var under ti år. I tillegg ble både han og kona dømt for grov mishandling av fire av sine seks barn. Begge anket dommen, og saken går i lagmannsretten i Trondheim denne uka, melder NRK Trøndelag.