14. september 2017 18:55

Trøndersk pastor dømt i lagmannsretten for overgrep mot døtre

 En pastor fra Midt-Norge er av juryen i Frostating lagmannsrett dømt for seksuelle overgrep mot sine to døtre. Kona er dømt for grov mishandling.

– Jeg er tilfreds med at lagretten har hatt samme vurdering av bevisene som det påtalemyndigheten hadde, og som lå til grunn for tiltalen, sier statsadvokat og aktor Jarle Wikdahl til NRK.

Straffeutmålingen finner sted fredag.

Mannen ble høsten 2016 dømt i Sør-Trøndelag tingrett til fem og et halvt års fengsel for seksuell omgang med en av sine døtre. Han ble der frikjent for overgrep mot sin andre datter, men ble av juryen i lagmannsretten dømt for dette forholdet også.

Kona ble også i tingretten dømt for grov mishandling.

Saken gikk med jury fordi strafferammen i tiltalen mot pastoren er på over seks år.

(©NTB)