26. juli 2019 17:10

Tilsynssak åpnes mot lege i Abbasi-saken etter klage fra lege ved St. Olavs hospital

Fylkesmannen i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak mot den ene av legene som bisto under uttransporteringen av Abbasi-familien i juni.

Ifølge NRK opprettes saken etter en klage fra professor i intensivmedisin Erik Solligård ved St. Olavs hospital.

Abbasi-familien kom til Norge som asylsøkere i 2012, men mistet oppholdstillatelsen i 2014. Siden har familien fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse, og asylsaken har vært prøvd for retten i flere runder.

Fylkeslegen i Oslo og Viken bekrefter at det er opprettet en tilsynssak knyttet uttransporteringen.

– Tilsynssaken er basert på en henvendelse som kom til et annet fylkesmannsembete, opplyser fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen til NTB.

Bevisstløs

I juni ble familien pågrepet i leiligheten sin i Trondheim og overlevert til Politiets utlendingsenhet (PU), som hadde ansvar for tvangsreturen til Afghanistan. Moren skal ha blitt bevisstløs ved pågripelsen, og hun skal ha vært bevisstløs under transporten til Istanbul i Tyrkia. På grunn av helsetilstanden ble hun returnert til Norge.

Afghanske myndigheter nektet å ta imot de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) som ble fløyet tilbake til Norge fra Istanbul dagen etter.

Det var ifølge NRK to leger som vurderte at moren kunne fly i bevisstløs tilstand, men det er kun den ene det er opprettet tilsynssak mot. Denne legen var ifølge kanalen ansvarlig for transporten fra Trondheim via Røros til Oslo lufthavn. Overfor NRK vil legen ikke kommentere tilsynssaken.

Omgjøring av vedtak

Familien har fortsatt ikke lovlig opphold i Norge. Deres advokat Erik Vatne leverte i begynnelsen av juli en begjæring til Utlendingsnemnda (UNE) om omgjøring av vedtaket. Advokaten mener det foreligger et beskyttelsesbehov som oppfyller kravene til asyl, og at den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er dårlig nok til å få stanset utsendelsen.

– Vi anser også at familiens helsesituasjon er så dårlig at uansett hvordan de vurderer beskyttelsesbehovet, må det gis opphold på humanitært grunnlag, sa Vatne til NTB da omgjøringsvedtaket var levert.

Det har vært stort engasjement til støtte for familien. Både i Trondheim og Oslo var det støttemarkeringer i juni der flere tusen mennesker deltok. Samtidig overleverte Redd Barna 40.000 underskrifter til Justisdepartementet med krav om stans av returer av barn til Afghanistan.