14. august 2017 10:26

Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner

Trondheim kommune gir økonomisk støtte til lag og organisasjoner som driver forebyggende helsetiltak eller rusforebyggende tiltak for byens innbyggere.

Lag og organisasjoner som kan dokumentere at den kommunale støtten bidrar til å generere mest mulig frivillig innsats vil bli prioritert, skriver Trondheim kommune på sine nettsider.

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du her.

Søknadsfristen er 3.september, for tilskudd som gjelder for 2018.