18. november 2017 22:14

Tidligere TV 2-sjef går hardt ut mot kritikk av TV 2-ledelsen

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Tidligere TV 2-sjef Alf Hildrum reagerer kraftig mot kritikken fra tidligere kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy mot kanalens behandling av trakasseringssaker.

I en epost til NTB peker Hildrum på at Indrøy i flere intervjuer har kritisert ledelsen i TV 2 for flere omstendigheter rundt de aktuelle sakene om trakassering og utilbørlig oppførsel i TV 2.

«Alle disse sakene var behandlet og løst i min tid som sjef eller tidligere. Nåværende ledelse har derfor ikke noe ansvar for det», heter det i eposten.

Hildrum har fått flere henvendelser fra mediene om saken, men har ment at det er TV 2 selv som har best oversikt til å kommentere påstandene.

«Alt er dokumentert og hukommelse alene er en skummel kilde. Det mener jeg fortsatt», skriver Hildrum, som reagerer på Indrøys kritikk.

– Komplisert

«Også derfor mener jeg det er utidig og uriktig av Rune Indrøy å gå ut slik han her gjør. Som mangeårig betrodd direktør og medlem av ledergruppen vet Rune at saker ofte er mer kompliserte enn det ledelsen kan informere om. Og også i personalsaker har ledelsen taushetsplikt», skriver han.

Hildrum mener det er «umulig for oss som har sluttet for flere år siden å kjenne alle forhold som ledelsen må vurdere i en nedbemanningsprosess. Men det finnes ingen indikasjon på at det nevnte varslet og omstendighetene rundt det har hatt betydning», skriver den tidligere TV 2-sjefen.

Roser Sandnes

Han mener derfor Rune Indrøys uttalelser først og fremst tjener til å stille «våre etterfølgere og TV 2 i et dårlig lys, og det selv om disse ikke har hatt noe med sakene som er blitt omtalt de siste dagene».

Hildrum roser sin etterfølger Olav T. Sandnes for å ha tatt fatt i organisasjonen for bedre å kunne forhindre gjentakelser av sextrakassering og annen utilbørlig oppførsel som den tidligere ledelsen måtte håndtere.

«Det er et arbeid jeg sterkt støtter og som fortjener ros, ikke kritikk», avslutter Hildrum.

(©NTB)