4. august 2018 12:42

Tidligere elev får 850.000 kroner i mobbeerstatning

En tidligere skoleelev fra Bjerkreim kommune i Rogaland er tilkjent 850.000 kroner i erstatning for varig skade etter mobbing.

Det skriver Kommunal Rapport.

Avisen har fått innsyn i avtalen om erstatning hvor det står at den tidligere eleven har blitt påført varig skade etter mobbing. Kommunen erkjenner erstatningsansvar, og har gått med på å betale vedkommende 850.000 kroner og dekke alle advokatutgifter i forbindelse med saken.

Det var advokat Christian Thrane Asserson som fremmet kravet på vegne av den tidligere eleven i januar 2015.

– Det har tatt sin tid, men jeg har hatt en god dialog med advokaten som representerer kommunen, sier Asserson til avisen.

Samtidig er erstatningskravet til fire elever i tre familier i forbindelse med mobbing i samme kommune fortsatt uavklart.

Rådmann Ørjan Daltveit i Bjerkreim sier til Stavanger Aftenblad at han mangler opplysninger fra de andre familiene for å ta deres sak om erstatningskrav videre.

– Hvilke opplysninger det er vil jeg ikke si. Det skal vi ta opp i møte med vedkommende, som er under planlegging, sier Daltveit.