9. oktober 2017 09:17

Taxiforbundet: – Det vil aldri bli noen åpning for Uber

 Norges Taxiforbund mener Ubers beslutning om å sette hovedvirksomheten på pause i Norge kun er et spill for galleriet og et forsøk på å presse regjeringen.

– Tanken min er at de burde stoppet for lenge siden. Dette er jo ulovlig virksomhet. Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA. At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund til NTB.

Eftas overvåkingsorgan ESA har gitt regjeringen frist til 27. oktober med å gi et svar på hva Norge vil gjøre for å endre regelverket. Tre dager senere trer Uber-pausen i kraft. ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning anses å være til hinder for fri konkurranse.

Løyvene skal bestå

Trevland sier han er sikker på at regjeringen har gått gjennom ESA-saken på en grundig og ordentlig måte, ikke minst etter flere møter med Samferdselsdepartementet.

– Jeg tror regjeringen kommer til å ha gode argumenter til ESA. ESA har jo ikke sagt noe om løyver – løyvene skal jo bestå, og sånn sett kommer det jo aldri til å bli noen åpning for Uber, fastslår Trevland.

Ettersom ESA mener antallsbegrensning hindrer etableringsretten, er dette noe Samferdselsdepartementet jobber intenst med å argumentere for å fortsette å ha, sier han.

Mange krav

Taxiforbundet understreker at det er en lang rekke krav til drosjevirksomhet, som de mener vil skvise Uber ut av markedet.

– Hvis de konkurrerer på like vilkår som oss, så skal vi konkurrere dem ut. For det første må du ha et løyve, så må du ha et løyvekurs, du må ha en bankgaranti på 82.000 kroner, ekstra forsikring på bilen som er fire ganger så dyr som vanlig bilforsikring, EU-kontroll hvert år, og så betaler vi skatter og avgifter som ikke de gjør – bare det utgjør over 40–50 prosent oppå taksten, minner Trevland om.

– Her vil det bli stilt krav til å inneha et løyve uansett. Jeg tror at hvis Uber skal innfri de kravene, så er det ingen som vil kjøre for dem, avslutter han.

(©NTB)