6. juni 2019 13:14

Sykehusstreiken trappes opp på St. Olavs

Ultralyd ved assistert befruktning på Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
NTB–Helle Høiness

YS og LO varsler at de utvider sykehusstreiken. De ansatte streiker for at også for eksempel kvinner i mindre deltidsstillinger skal få pensjon.

Nærmere 500 ansatte i sykehusene har streiket siden 29. mai. Torsdagens opptrapping vil tre i kraft etter fire dager. Dermed vil omkring 650 ansatte være i streik fra tirsdag.

Streiken omfatter Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Fagforeningene er forsiktige med å ta ut for mange i streik for å unngå at de blir rammet av tvungen lønnsnemnd. Det kan skje om streiken truer liv og helse. De som streiker så langt, jobber eksempelvis med timelister, vedlikehold av medisinsk utstyr, renhold og pasient- og varetransport.

75 prosent kvinner

Streiken får støtte fra både sykepleiere og legene på sykehusene.

– Det varmer at så mange yrkesgrupper i sykehusene støtter vår kamp for rettferdig pensjon, sier Deltas leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

De ansatte streiker for at pensjon skal beregnes fra første krone. I dag må de som jobber innenfor de såkalte Spekter-områdene, jobbe minst 20 prosent før det beregnes pensjon. Det betyr at tilkallingsvikarer eller for eksempel typisk kvinner som jobber deltid i små stillinger, ikke får tjenestepensjon.

Ifølge LOs beregninger er 75 prosent av dem som ikke får pensjon på grunn av disse reglene, kvinner.

– Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Dette står i kontrast til dem som jobber i kommunene. Der får alle ansatte i helsesektoren beregnet pensjon selv om de jobber i små stillinger.

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier Skogshaug.

Nullkontrakter

Spekter, som representerer arbeidsgiversiden, sier at problemet kan løses ved at ingen stillinger som utlyses, skal være mindre enn 20 prosent.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, da streiken var et faktum i mai.

Ifølge fagforeningene løser ikke dette det grunnleggende problemet siden mange jobber i såkalt nullkontrakter, der man blir tilkalt når det er behov.

Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.

(©NTB)