18. august 2017 15:52

Suzette Paasche går av som museumsdirektør

Administrerende direktør i MiST, Suzette Paasche har besluttet å gå av med AFP fra juni 2018.

Suzette Paasche har ledet prosessen med å etablere driftsselskapet for Museene i Sør-Trøndelag (MiST) siden oppstarten i februar 2009. Etableringen av driftsselskapet MiST AS var basert på Museumsreformen initiert av Kulturdepartementet. Målsetningen var å etablere større administrative driftsenheter med sterkere fokus på forvaltning, formidling, forskning og fornying, heter det i en pressemelding.

Ved tiltredelsen av stillingen i februar 2009 var hun den eneste ansatte i MiST. Fra 2010 ble alle ansatte samlet i en organisasjon og i dag har MiST 230 ansatte og en omsetning på ca 250 mill.