2. september 2017 09:43

Stor økning i private helseforsikringer

At 13.000 flere nordmenn har fått privat helseforsikring, gir unødvendig arbeid for fastlegene, sier tillitsvalgte.

Ifølge Finans Norge ble 517.465 nordmenn dekket av privat behandlingsforsikring 30. juni i år. Det er en økning på 13.655 fra årsskiftet, skriver Klassekampen. Omfanget har nesten tidoblet seg i løpet av de ti siste årene.

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, stiller spørsmål ved om det er riktig at fastlegene skal bruke ressurser på det som i utgangspunktet er en helprivat helsetjeneste.

– Dette er et relativt dyrt produkt, og forsikringsselskapene burde kanskje dekke hele løpet utenom fastlegeordningen, slik at fastlegene får disse oppgavene ut av porteføljen sin, sier han.

Fastlegene må i dag lage henvisningene og fylle ut skjemaene til forsikringsselskapene.

Leder for Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, er enig i at det er en belastning for fastlegene.

– Dette er et tilbud som genererer mange henvisninger fordi pasienten får en forventning fra forsikringsselskapet om at man skal sendes til spesialist. Vi er bekymret for at dette kan føre til overdiagnostisering og overbehandling, sier han.

(©NTB)