29. november 2017 14:52

Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

Fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent. Samtidig får færre strykkarakter.
Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Før hadde en elev i videregående typisk fem dager og 12 timer fravær. Nå er fraværet på tre dager og ni timer. Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær.

– Noen var bekymret for hvordan fraværsgrensen ville slå ut for de mest utsatte elevene. De endelige fraværstallene viser at fraværsgrensen også har vært bra for elever med høyt fravær. Det er jeg glad for, sier Henrik Asheim (H) som har fungert som kunnskapsminister mens Torbjørn Røe Isaksen har hatt pappaperm.

I skoleåret 2015–16 hadde 32.000 elever i videregående mer enn 14 dager fravær.

– Etter innføringen av fraværsgrensen er denne gruppen nesten halvert til 17.000. Vi ser også at færre elever slutter i løpet at skoleåret, sier Asheim.

Fraværet har gått mest ned på yrkesfag. Her er dagsfraværet halvert, mens timefraværet er redusert med 40 prosent.

Statistikken viser også at det er en nedgang i andelen elever som får karakteren én, som tilsvarer stryk.

(©NTB)