5. september 2017 12:39

Staten gikk med 13 milliarder kroner i underskudd i andre kvartal

Inntektene til staten falt med 1,2 prosent, samtidig som utgiftene økte med 1,3 prosent. Det resulterte i et underskudd på 13 milliarder kroner i andre kvartal.

Overføringene fra Norges Bank fant sted i andre kvartal i 2016 og i første kvartal i 2017. Det bidro til nedgangen i de samlede inntektene i andre kvartal i år sammenlignet med i fjor, påpeker Statistisk sentralbyrå (SSB).

Underskuddet på 13 milliarder kroner blir dekket inn gjennom overføringer fra Statens pensjonsfond utland, altså oljefondet.

Av statsregnskapet framgår det dessuten at de samlede skatte- og avgiftsinntektene fra fastlandsøkonomien og oljevirksomheten steg med 14,5 milliarder kroner – tilsvarende 7,4 prosent – i andre kvartal fra samme kvartal i fjor. Det skyldes at det er til dels store, naturlige svingninger fra kvartal til kvartal og år til år i denne inntektsposten.

– Moms, som tidligere ble innbetalt i første kvartal, blir fra i år innbetalt i andre kvartal. Dette bidrar til at skatteinntektene i år er mye høyere enn i fjor i andre kvartal, mens det for første kvartal er omvendt. Ser man på første og andre kvartal samlet, øker ikke skatteinntektene. sier seniorrådgiver Frode Borgås i SSB til NTB.

Slike tilfeldigheter preger alltid statsregnskapets kvartalstall, ifølge byrået.

Utgiftspostene med store økninger var overføringer til kommunene og fylkeskommunene, pensjoner og trygder, samt «andre overføringer», som blant annet er overføringer til kirken, helseforetakene og Bane Nor.

(©NTB)