1. september 2017 21:38

Vil stanse trygd til etterlyste kriminelle

 Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) foreslår å stanse trygd- og pensjonsutbetalinger til personer som er på rømmen fra norske myndigheter.

TV 2 meldte før sommeren at flere tusen personer mottar trygdeytelser eller pensjon mens de har rømt fra straffeforfølgelse eller soning.

Nå setter justisministeren foten ned og fremmet fredag et lovforslag for å få en stans på utbetalingene.

– Nå er det slutt. Festen er over. En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd. Den tiden er forbi, slår Amundsen fast overfor TV 2 fredag.

De siste fem årene er det blitt dobbelt så mange etterlyste i Norge. Ifølge politiet er det i dag 14.000 personer som unndrar seg straffeforfølgelse eller soning. Mange får støtte fra norske myndigheter mens de er på rømmen. Mange har forlatt Norge og oppholder seg utenlands på statens regning. Ifølge TV 2s regnestykke kan det ha blitt utbetalt 277 millioner årlig i støtte til disse personene.

Blant de etterlyste er det personer dømt for familievold, bedrageri, ran, narkotikaforbrytelser og seksuelle overgrep.

– Her har det gått ut altfor mange penger. Jeg kan ikke si nøyaktig hva beløpet er. Én krone er én for mye. Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.

Han håper Stortinget kan behandle dette raskt slik at lovendringen kan tre i kraft fra nyttår.