25. oktober 2017 11:07

Stadig eldre førstegangsfødende

Gjennomsnittlig alder for førstegangsfødende var i fjor 29 år, seks år mer enn for 50 år siden. Oslo-mødrene er eldst med et snitt på 31,1 år for første barn.

Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister fra Folkehelseinstituttet.

Mens den gjennomsnittlige alderen for førstegangsfødende var 23,1 år i 1967, da registreringene startet, var den økt til 29 år i fjor. Dette har i hovedsak sammenheng med færre fødende under 25 år og en stigning i andelen mellom 25 og 34 år. Samtidig har andelen førstegangsfødende 40-åringer mer enn tredoblet seg i samme periode. Mens det i 1967 var 0,6 førstegangsfødende over 40 år, var det 2 prosent i 2016, viser tallene.

Nord-Trøndelag har de yngste førstegangsfødende med en gjennomsnittlig alder på 26,8 år, etterfulgt av Finnmark og Nordland (27,3 år), Telemark (27,8 år) og Hedmark (27,9 år).

Oslo (31,1 år), Akershus (29,6 år) og Buskerud (29, 1) har i snitt de eldste førstegangsfødende.