6. september 2018 11:42

SSB anslår seks rentehopp

En mer normal økonomisk situasjon gjør at Statistisk sentralbyrå (SSB) tror på seks rentehevinger fra Norges Bank innen utgangen av 2021.

Det anses som sikkert at sentralbanken kommer til å øke styringsrenten på rentemøtet i september. Det skjer etter at renten har vært holdt uendret på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016.

– Vi har lagt til grunn seks rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2021. Utlånsrenten for rammelån vil ifølge våre beregninger ligge på 3,8 prosent i 2021, vel ett prosentpoeng høyere enn nivået i 2017, skriver SSB i sine økonomiske prognoser fram mot 2021.

Nordea Markets anslo i en rapport onsdag at Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten hele sju ganger de neste to årene.

– Det er gode grunner til at renten nå skal opp. Vi er i en situasjon hvor konjunkturene går mot en mer normal situasjon, sa SSB-forsker Thomas von Brasch da prognosene ble lagt fram torsdag.

Lønnsfest?

2018 blir ikke et godt år for lønnstakerne, fastslår SSB, som viser til at årets lønnsvekst fordampet i sommervarmen.

– I 2018 blir reallønnsveksten nær null som følge av at høyere energipriser øker inflasjonen, heter det.

Men dette vil endre seg i årene fremover. Årsaken er den bedrede konjunktursituasjonen, høyere aktivitet i petroleumssektoren og en arbeidsledighet som gradvis faller mot 3,7 prosent i 2021.

– I takt med at virksomhetenes lønnsomhet bedres, ventes reallønnsveksten å ta seg opp til 2 prosent i 2021, skriver SSB.

Onsdag reagerte Ap, SV, Rødt og fagbevegelsen på at finansminister Siv Jensen (Frp) advarte mot lønnsfest.

– Som finansminister må jeg være forsiktig med å blande meg bort i lønnsoppgjørene. Det er og blir partenes ansvar. Men jeg vil likevel benytte anledningen til å advare mot en ny og kostnadsøkende bonanza, sa Jensen.

Høykonjunktur

Hovedbildet fra SSB er at Norge har en høykonjunktur i sikte. Byrået viser til at norsk økonomi har vært i en moderat oppgangskonjunktur i rundt halvannet år. Oppgangen drives videre av økte oljeinvesteringer og svakt positive internasjonale impulser.

– Hovedbildet er at pilene peker oppover for norsk økonomi. Vi tror pilene fortsatt kommer til å peke oppover, og at vi går inn i en høykonjunktur fra slutten av neste år, sier Von Brasch.

Samtidig er det betydelig nedsiderisiko forbundet med SSB-prognosen. Byrået har derfor sett på hvordan en økt handelskonflikt kan påvirke norsk økonomi gjennom fallende etterspørsel globalt, kraftig reduserte aksjepriser og rentekutt internasjonalt.

For Norges del kan det føre til at høykonjunkturen uteblir, blant annet fordi oljeprisen faller og påvirker oljeinvesteringene i Norge.

Svak boligprisvekst

Onsdag viste ferske tall at boligprisutviklingen var nærmest flat i august, men SSB tror på en moderat prisoppgang i boligmarkedet i årene fremover.

– Ifølge våre beregninger vil både boliginvesteringene og boligprisene vokse i moderat tempo i årene som kommer, heter det.

– Økningen i boligprisene blir drevet fram av høyere inntekter, men dempes av noe lavere befolkningsvekst og økte renter. Selv om boligprisene trolig vil øke nominelt, ventes realboligprisene å være på et lavere nivå i 2021 sammenlignet med toppen i 2017, skriver SSB.

Etter en voldsom prisvekst gjennom mange år, falt boligprisene gjennom det meste av fjoråret.

(©NTB)