20. desember 2017 12:08

Sørpeskredfare i Midt-Norge

Det er fare for jord-, sørpe- og flomskred i Trøndelag, Nordland og Troms på grunn av regn og snøsmelting.

Faregraden er på gult nivå, som er den laveste faregraden. Det krever oppfølging, som rensing av dreneringsveier og kan medføre skader lokalt, skriver NVE på varsom.no.

Årsaken er at det fortsetter å regne i Trøndelag, Nordland og Troms onsdag, opp mot 20–40 mm på et døgn. Temperaturen synker utover dagen, men kraftig vind fører til fortsatt stor snøsmelting.

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40–50 cm snø. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred med en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp.

Det er spesielt ytre strøk og lengst i nord som er mest utsatt, samt bratte skråninger.

(©NTB)