20. august 2017 20:59

Han blir etter alle solemerker ny varaordfører i Trondheim

Mandag møtes de politiske gruppelederne for å diskutere hvem som skal være varaordfører under Hilde Opokus permisjon.

Hvis det ikke skjer noe helt uventet inntar Ola Renolen (MDG) rollen som varaordfører. Det endelige vedtaket skjer under bystyremøte 31. august, melder Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Opoku søker permisjon fra stillingen som varaordfører fordi hun skal jobbe som spesialrådgiver for FNs bærekraftmål i Ghana.

Opoku mener Renolen er rett mann for varaordfører-rollen:

– Han vet han har hele MDG-gruppa bak seg, og at det er et lag han representerer. Jeg og vi forventer også at ordføreren bidrar slik at det blir best mulig for hele kommunen, sier hun til avisen.

Renolen(f. 1964) er cand. philol. i filmvitenskap fra NTNU og har jobbet med filmformidling hele sitt yrkesaktive liv.

Ola har vært kinosjef på Kongsberg, festival- og programsjef for Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), enhetsleder i kulturenheten i Trondheim kommune, og både direktør og programsjef for filmfestivalen Kosmorama i Trondheim.

Han kom for alvor inn i MDG som aktivt medlem etter stortingsvalget i 2013.