25. september 2017 09:27

Snusprodusent saksøker Staten

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Den norske lovendringen som førte til at alle tobakks- og snusprodukter må ha en nøytral innpakning fra 1. juli i år, skal nå prøves i retten.

Mandag møtes den svenske snusprodusenten Swedish Match og representanter fra norske myndigheter i retten etter at det svenske selskapet har saksøkt Staten for å slippe å innføre standardiserte pakninger.

Loven ble innført i år, men tobakksprodusentene har fått ett års frist på seg og har altså fram til 1. juli 2018 på å innføre en nøytral emballasje på tobakk- og snusprodukter.

Det er satt av hele fem dager hos Oslo byfogdembete til å behandle den svenske tobakksprodusentenes krav om en midlertidig forføyning når det gjelder snusprodukter. Det er denne forføyningen som nå skal behandles.

– Bryter EØS-regler

Selskapet mener påbudet fra regjeringen er en ulovlig handelsrestriksjon i strid med EØS-avtalen, og mener derfor at innføringen av lovendringen må utsettes i påvente av resultatet av selve rettssaken i tingretten – en sak som ennå ikke er berammet.

– En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus, har talsmann for Swedish Match, Patrik Hildingsson, tidligere i sommer sagt til VG.

Helseminister Bent Høie (H) sa i forbindelse med at Stortinget vedtok hans forslag i sommer at han ikke var overrasket over søksmål fra tobakksindustrien, som han tok med stor ro.

– Det har de også gjort mot Australia, Frankrike og Storbritannia – og tapt alle steder, konstaterte han overfor VG.

– Ikke overrasket

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, er heller ikke er overrasket over tobakksindustrien går rettens vei.

– Det er et kjent taktisk spill for å trenere et politisk vedtak som vil sørge for at færre unge starter med snus, sier hun i en pressemelding. Kreftforeningen er Statens partshjelp i saken.

Ryel mener at dersom tobakksindustrien ikke får lov til å spille på unges følelser, så vil langt færre starte med tobakk. Hun viser til at det nettopp er erfaringene fra andre land som forbyr produsentene å ha emballasje som spiller på image, at nøytrale pakninger virker.

Røyking blant unge har gått jevnt nedover det siste tiåret samtidig som bruken av snus har gått oppover. En tredel av unge menn og i underkant av hver fjerde unge kvinne snuser. Hvert år starter over 10.000 unge i Norge med å bruke snus.

(©NTB)