3. september 2017 12:19

Skolevalget kan få rekordstor deltakelse

Nathanael Shiferaw avgir stemme under skolevalget ved Oslo Katedralskole, tirsdag.
Vilde Bergstrøm Wiencke sitter som vakt.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Flere elever enn noen gang har mulighet til å delta i årets skolevalg. Resultatet gir ofte en pekepinn om hvilken vei det bærer i det virkelige valget.

– Vi slår rekorden fra 2015. Da deltok 150.000, og vi regner med det blir flere i år, forteller avdelingsdirektør Knut Skjåk ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). Senteret arrangerer skolevalget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Skolevalget går av stabelen mandag og tirsdag, og resultatene kommer tirsdag klokka 19. Til sammen 389 videregående skoler er påmeldt, nesten alle i landet. Fordi antall elever på de påmeldte skolene er flere enn før, regner altså NSD med at flere ungdommer vil delta.

Ordningen med skolevalg har pågått siden 1980-tallet. I 1989 tok NRKs valgveteran Geir Helljesen initiativ til at skolevalgene skulle samordnes. Dermed fikk skolene mulighet til å rapportere inn resultatene, og man fikk landsdekkende resultater.

Pekepinn

Målet med skolevalgordningen er å øke de unges kunnskap og interesse for politikken. En doktoravhandling ved Universitetet i Bergen i fjor viste da også at skolevalget hadde positiv innvirkning på ungdommenes deltakelse i selve stortingsvalget.

Men skolevalget er også interessant som et prøvevalg før selve valgdagen.

– Skolevalgene er gode på å forutse hvor valgvinden blåser, sier Skjåk.

Riktignok stemmer ikke de unge akkurat likt som de voksne.

– Men i de siste to valgene har ungdommen blitt mye mer lik foreldrene. Tidligere hadde man en høyere oppslutning om fløypartiene, som SV og Frp, men de siste to valgene har vi sett at Høyre og Arbeiderpartiet har fått en større og større andel av stemmene, sier avdelingsdirektøren.

Papir eller PC

Skolevalg holdes annethvert år, i forkant av stortingsvalg og lokalvalg. Til forskjell fra de virkelige valgene, får ikke elevene lister med partienes kandidater. De kan bare velge mellom de ulike partiene. Skolene kan velge mellom papirstemmer og elektronisk valg. Papirstemmene blir telt opp av elever ved skolene og resultatet registrert hos NSD. Der valget gjøres på PC, registreres stemmen direkte i NSDs database.

Skjåk roser skolene og ungdommene for innsatsen med å gjennomføre valgene.

– De politiske ungdomsorganisasjonene har vært veldig flinke til å organisere skoledebattene. Vi hører fra skolene at elevene er veldig engasjerte, sier Skjåk.

Han mener skolevalgordningen nå er blitt godt innarbeidet og at gjennomføringen er blitt proffere med årene.