16. november 2017 09:09

Skatteøkning på 27 milliarder kroner i år

Hittil i år er det betalt inn 657 milliarder kroner i skatt. Det er drøyt 27 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

Personlige skattytere står så langt i år for 537 milliarder kroner av innbetalingene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Skatteøkningen har vært størst i Oslo. Vest-Agder og Rogaland er de eneste fylkene som har nedgang i skatteinnbetalingene.

Oljeskattene har hatt en jevn nedgang de siste årene, men har nå økt igjen. Hittil i år er det betalt inn drøyt 56 milliarder kroner i oljeskatt, noe som tilsvarer en økning på nesten 6 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

(©NTB)