5. september 2017 10:53

Skatteinntektene til staten økte med 14,5 milliarder kroner

Statens inntekter fra skatter og avgifter økte med hele 14,5 milliarder kroner i andre kvartal i år – til tross for Solberg-regjeringens skattekutt.

Samlet sett falt inntektene til staten med 1,2 prosent, samtidig som utgiftene økte med 1,3 prosent i andre kvartal i år fra samme periode i fjor. Det resulterte i at statsregnskapet gikk med 13 milliarder kroner i underskudd, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Overføringene fra Norges Bank fant sted i andre kvartal i 2016 og i første kvartal i 2017. Dette bidro til nedgangen i de samlede inntektene i andre kvartal i år sammenlignet med i fjor. Underskuddet på 13 milliarder kroner blir dekket inn gjennom overføringer fra Statens pensjonsfond utland, altså oljefondet.

Selv om de samlede inntektene falt, er det enkelte inntektsområder som har god økning – blant annet skatter og avgifter. For tross Solberg-regjeringens skattekutt, som hyppig og intenst blir kritisert av en samlet politisk opposisjon, viser statsregnskapet at skatte- og avgiftsinntektene økte med 14,5 milliarder kroner – tilsvarende 7,4 prosent – i andre kvartal.

Utgiftspostene med store økninger var overføringer til kommunene og fylkeskommunene, pensjoner og trygder, samt «andre overføringer», som blant annet er overføringer til kirken, helseforetakene og Bane Nor.

(©NTB)