6. september 2017 23:48

Siste sjanse for å fortelle skatteetaten om formuen i utlandet

– Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av utenlandske verdier, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

30. september starter automatisk utveksling av informasjon mellom landene som har forpliktet seg til OECDs Common Reporting Standard (CRS), Luxembourg, Storbritannia og Kanaløyene er blant de 50 første. Til neste år kommer 50 nye, inkludert Panama og Sveits.

Dermed får personer som er skattepliktige til Norge en klar frist på seg for å oppgi verdiene hvis de har noe uoppgjort. Før skatteetaten har fått tilgang til opplysninger fra utlandet kan man melde seg frivillig og bare betale vanlig skatt med renter. Hvis derimot skatteetaten får informasjonen fra noen andre først, venter tilleggsskatt og en eventuell anmeldelse.

212 personer har søkt om å få frivillig retting i første halvår i 2017, og der er ikke bare store formuer, men også ferieleiligheter og pensjoner fra utlandet.

De som er skattepliktig i Norge skal også oppgi formue og inntekt som er opptjent og skattet av i andre land. Internasjonale skatteavtaler sørger for at ingen blir dobbelt beskattet.

(©NTB)