13. september 2019 14:15

Siste om hundesykdommen: Sykdomstilfeller over nesten hele landet

Oppland er det eneste fylket hvor det ikke er meldt om syke hunder med symptomer som oppkast og blodig diaré. I resten av landet er flere hunder blitt syke.

Det bekrefter Mattilsynet overfor NTB. Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen har til sammen obdusert 15 hunder.

Det mulige utbruddet ble offentlig kjent 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere. Flere hunder har dødd og enda flere er blitt syke. Foreløpig er det ingen som vet årsaken.

Påvist bakterier

Veterinærinstituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos til sammen ti hunder (ni obduserte hunder og én levende).

Det er også påvist bakterien Clostridium perfringens hos flere av hundene. Det er ikke klart om disse bakteriene er årsaken til symptomene.

Ved instituttet undersøkes det dessuten om sykdommen er en slags sesongbetont sykdom eller om dette er et utbrudd.

Så langt er det ingen fellestrekk ved de syke hundene, verken når det gjelder alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder eller turområder.

Nytt register

Torsdag ble det klart at det skal innføres et nytt helseregister for dyr. Fra 1. oktober skal rundt 200 dyresykehus være innmeldt i det nasjonale registeret.

I arbeidet med å finne en årsak til sykdommen, har det vært spesielt utfordrende å ikke ha noe å sammenligne med, uttalte kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas i Veterinærinstituttet torsdag.

– Vi trenger å vite om sykdomsbildet har vært normalt. Er dette variasjoner vi finner fra år til år, eller er dette et utbrudd? Det å få dette systemet nå vil være en stor hjelp for oss i arbeidet vårt, sa han.

Ikke veldig smittsom

Trolig er sykdommen mindre smittsom enn først fryktet. I de fleste tilfeller hvor det har vært flere hunder i samme dyrehold, har kun én hund blitt syk.

Mattilsynet oppfordrer likevel hundeeiere til å begrense nærkontakten mellom hunder.

(©NTB)