27. januar 2020 12:07

Sauebønder fikk 44 millioner kroner i rovdyrerstatning

Ulv på Langedrag. Voksen hannulv. Latinsk navn: Canis Lupus
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Tallet på sau og lam som ble erstattet som tapt til rovdyr, holdt seg på samme nivå i 2019 som året før. Det ble gitt erstatning for til sammen 17.213 dyr.

Samlet blir det utbetalt 44 millioner kroner i rovdyrerstatning for 2019, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det var jerven som gjorde størst skade på sau og lam i 2019. Tapene til jerv økte med nesten 500 sammenlignet med i 2018 til 5.959 dyr. De fleste jervetapene skjedde i Oppland, Trøndelag og Nordland.

Også tapet til gaupe økte i 2019 til 3.364 dyr.

På den andre siden var tapene til ulv i 2019 de laveste på ti år, ifølge direktoratet. Totalt ble 1.455 sauer og lam erstattet som følge av tap til ulv, mens 1.843 dyr ble erstattet som tapt til bjørn. De fleste skadene fra ulv og bjørn ble påvist i beiteprioriterte områder.

Trøndelag er fylket med flest tap av sau og lam til rovvilt. Totalt ble det utbetalt i overkant av 16 millioner kroner i erstatning i fylket.

(©NTB)