1. september 2017 12:54

Regjeringen vil forby halvautomatiske våpen med stor ildkraft

Regjeringen vil forby visse halvautomatiske rifler – som den som ble brukt på Utøya 22. juli – i sitt forslag til ny og strengere våpenlov.

– Forbudet vil omfatte den våpenkategorien som ble benyttet til ugjerningen på Utøya den 22. juli 2011. Det er foreslått å gi unntaksregler på strenge vilkår for blant annet enkelte former for sportsskyting og våpensamlere, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Lovforslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men løfter sentrale regler fra forskrifter til lov, ifølge departementet. Hvis den blir vedtatt, vil den nye loven erstatte den gamle våpenloven fra 1961.

Nyheten ble presentert under en pressekonferanse fredag, der justisministeren deltok sammen med statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Solberg framholdt at samtlige tiltak som ble anbefalt av Gjørv-kommisjonen nå enten er gjennomført eller iverksatt.

Gjørv-kommisjonen evaluerte og kom med til dels krass kritikk av den norske sikkerhets- og beredskapssituasjonen, og pekte blant annet på uklare ansvarsforhold og dårlig samhandling mellom politi og forsvar.

– Visse tiltak kan gjennomføres – som etableringen av beredskapssenter og innkjøp av nye politihelikoptre. Andre vil være vedvarende prosesser, som trening og samhandling, sa statsministeren.

Den nye bistandsinstruksen, som gir politiet rett til å lede og rekvirere bistand fra Forsvaret, trådte dessuten i kraft fredag.

(©NTB)