30. november 2017 22:42

Politirapport: Russisk og kinesisk etterretning prøver å verve nordmenn gjennom sosiale medier

 Norske borgere i myndighetsapparatet er blitt forsøkt vervet av utenlandsk etterretning via sosiale medier, ifølge PST.

– Det er betydelig aktivitet, vi snakker ikke om en liten håndfull. Det er mange som blir utsatt for denne typen kontakt og tilnærming, sier Ola Børresen, fungerende leder ved PSTs seksjon for statlige aktører til Aftenposten.

I stadig større grad foregår verving av etterretningskilder på internett, fastslår Kripos og PST i rapporten «Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet».

Statlige aktører trekkes fram blant de største truslene på IKT-feltet:

«PST vet at Russland og Kina aktivt driver etterretningsvirksomhet i Norge. Disse aktørene utgjør de største truslene; imidlertid er det viktig å være oppmerksom på at andre land også driver etterretningsvirksomhet i Norge» står det i rapporten.

– Det er eksempler der etterretningsoffiseren tilbyr konsulentoppdrag. De ber om vurderinger, der det gis konkrete oppdrag mot honorar, sier Børresen.