13. august 2019 13:22

Politiet transporterte 319 personer ut av landet i juli

I juli i år ble 319 personer uttransportert fra Norge, 72 færre enn i samme måned i fjor. Til nå er 2.363 personer uten lovlig opphold transportert ut.

Tallet, som gjelder de sju første månedene i 2019, utgjør en nedgang på 20 prosent fra samme periode i 2018, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU).

Til nå i år har politiet fraktet ut 863 personer som er ilagt en eller flere straffereaksjoner. Dette utgjør i overkant av 37 prosent av alle returnerte. Her er nedgangen i overkant av 19 prosent. 16 prosent av de uttransporterte straffede personene så langt i år er borgere av Romania, 13 prosent av Polen og 10 prosent av Litauen.

I årets sju første måneder er det blitt uttransportert flest til Sverige (219), Polen (159), Romania (152), Ukraina (148) og Italia (130). Når det gjelder nasjonaliteter, er Ukraina (176), Romania (147), Russland (143), Albania (139) og Polen (125) sterkest representert.

I juli ble 15 mindreårige transportert i juli til sitt hjemland eller trygt tredjeland, opplyser PU. Samtlige ble uttransportert sammen med sine foresatte.

(©NTB)