14. august 2019 13:42

Politiet forlenger ekstra sikkerhetstiltak etter angrep på moské

Politidirektoratet forlenger forebyggende sikkerhetstiltak som økt tilstedeværelse og bevæpning i forbindelse med større muslimske arrangementer ut neste uke.

Ifølge Politidirektoratet forlenges tiltakene etter en helhetlig vurdering.

– Det er ingen indikasjoner på at noe uønsket skal skje, men vi har et klart inntrykk av at befolkningen har behov for og ønsker ekstra tilstedeværelse og trygghetsskapende arbeid fra politiets side også i dagene etter at id-feiringen avsluttes, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Direktoratet ba etter moskéskytingen i Bærum politidistriktene om å iverksette trygghetsskapende og forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden id. Det er dette oppdraget som nå er forlenget.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at beredskapen fortsatt er hevet i kjølvannet av hendelsen ved moskeen i Bærum, men vil ikke gå nærmere inn på alle sikkerhetstiltakene.

– Noe er åpent og synlig, blant annet at politiet er bevæpnet for en midlertidig periode. Andre tiltak er skjulte, og de har jeg ikke tenkt å fortelle noe om, sier Bjørnland til NTB.

– Vi gjør det vi kan for å trygge den norske befolkningen, også den muslimske befolkningen, tilføyer hun.