18. september 2017 15:53

Politi-forsker: Naivt å tro at Jensen-saken er den eneste av sitt slag i Norge

Jensen-saken er unik i omfang og utbredelse, men det er naivt å tro at den er den eneste korrupsjonssaken i norsk narkotikapoliti, mener forsker Paul Larsson.

– Jeg vil advare mot å tro at Eirik Jensen skal være alene i Norge. Det vil være naivt å tro det, sier professor Paul Larsson ved Politihøgskolen til NTB.

Eirik Jensen er dømt til lovens strengeste straff for å grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Saken savner sidestykke i norsk rettshistorie, hva gjelder omfang, utbredelse og varighet, men erfaringen tilsier at narkotikaområdet skaper grobunn for korrupsjon innenfor politiet, ifølge Larsson. Han viser til flere saker i New York-politiet, og i Europa, hvor det blant annet i Nederland og Finland er blitt avdekket saker av samme art som Jensen-saken.

– Mange vil sikkert si at Jensen-saken er en atypisk sak. At det dreier seg om ett råttent eple og hevde det ikke er noe galt med resten av kurven. Men man må ta dette på alvor, at det kan skje slike ting. Dette vil rokke ved tilliten til politiet, sier han.

Forskeren understreker at Eirik Jensen trolig kommer til å anke saken, og at dommen mandag ikke er rettskraftig. Han advarer mot å tro at norsk politi er bedre og mer rettskaffent enn andre lands politietater, og peker på noen særegenheter ved narkotikafeltet som skaper større rom for korrupsjon. Det gjøres blant annet utstrakt bruk av hemmelig etterforskning, noe som gjør det vanskelig å kontrollere arbeidet.

– Dette er et felt og en metodebruk hvor det raskt kan oppstå kontrollproblemer. Kontrollarbeidet blir vanskeligere og vanskeligere jo mer man bruker skjulte metoder. Det ligger i sakens natur, sier Larsson.

(©NTB)

NTB