30. august 2017 14:32

Ørlandet klar for å ta imot nye kampfly

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) var onsdag på Ørlandet for å markere at Luftforsvarets nye hovedbase er klar til å ta imot Norges nye kampfly.

– En milepæl i kampflyanskaffelsen, sier Søreide til NTB.

Forsvarsbygg fikk i 2012 oppdraget med å gjøre alt klart til å ta imot F-35 på Ørlandet, og arbeidet kom i gang i 2015.

– Jeg er imponert over at vi i dag, knappe to år etter, kan markere at Luftforsvarets nye hovedbase på Ørland vil være klar til å ta imot verdens mest avanserte kampfly, F-35, sier forsvarsministeren.

– Infrastruktur under bakken er ferdig – datanettverk, vann, strøm, varme og avløp. Rullebanene forlenges, og det nye forsyningsbygget og skvadronbygget er allerede tatt i bruk, sier statsråden.

Ørland skal være ferdig som hovedbase for kampfly innen 2020. En forlenget rullebane skal stå klar innen første fly lander i november i år.

Det er vedtatt å bygge tolv nye hangarer med plass til 24 fly på Ørland. Arbeidet med hangarene ble påbegynt i sommer og ferdigstilles i løpet av 2020.

Den økonomiske rammen for etablering av hovedbasen på Ørlandet og operasjonsbasen på Evenes i Nordland er knappe 12 milliarder kroner.

(NTB)